Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

  • Địa chỉ: Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội (Văn phòng tại Hà Nội: P.304, trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội)
  • Điện thoại: 024.35560695
  • Fax:
  • Thư điện tử: vienvkist@most.gov.vn
  • Website: http://www.vkist.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc:
  • Thư điện tử: ptthuong@most.gov.vn