Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024 38265451
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: Phòng 205, Nhà A, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thư điện tử: vvtich@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024 38265451
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: Phòng 203, Nhà A, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thư điện tử: nnsong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 02438265451
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: Phòng 202, Nhà A, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thư điện tử: tvnghia@most.gov.vn