Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.39386128
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc: 311A
  • Thư điện tử: thngoc@most.gov.vn
  • Điện thoại cơ quan: 02439842035
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc: 315
  • Thư điện tử: nguyenhonganh@most.gov.vn