Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

  • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  • Điện thoại: 024.35551726
  • Fax: 024.35560670
  • Thư điện tử:
  • Website: http://vpctqg.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.35560675
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc: 1112
  • Thư điện tử: dtlong@most.gov.vn
  • Điện thoại cơ quan: 024.32216922
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc: 1110
  • Thư điện tử: npbinh@most.gov.vn
  • Điện thoại cơ quan: 024.32216922
  • Điện thoại nội bộ: 103
  • Số phòng làm việc: 1110
  • Thư điện tử: ldhanh@most.gov.vn