Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35551726
 • Fax: 024.35560670
 • Thư điện tử:
 • Website: http://vpctqg.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.32216922
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1110
 • Thư điện tử: npbinh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.32216922
 • Điện thoại nội bộ: 103
 • Số phòng làm việc: 1110
 • Thư điện tử: ldhanh@most.gov.vn