Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

 • Địa chỉ: Phòng 1102 - 1103, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024.39436337
 • Fax:
 • Thư điện tử: vpdk@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39436337
 • Điện thoại nội bộ: 11030
 • Số phòng làm việc: 1103
 • Thư điện tử: nvthang@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560638
 • Điện thoại nội bộ: 07120
 • Số phòng làm việc: 712
 • Thư điện tử: bvsy@most.gov.vn