Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

 • Địa chỉ: Số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39439663
 • Fax: 024.39439663
 • Thư điện tử: niptech@most.gov.vn
 • Website: https://niptech.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39440256
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 401
 • Thư điện tử: nthieu@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.32202419
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 309
 • Thư điện tử: ddnam@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39784983
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 312
 • Thư điện tử: tuan-an@most.gov.vn