Viện Ứng dụng công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.38269607
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 301
 • Thư điện tử: hnnhan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39331355
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 307
 • Thư điện tử: gmkhoi@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38251331
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 302
 • Thư điện tử: ththuan@most.gov.vn