Trung tâm Công nghệ thông tin

 • Địa chỉ: Số 113 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39439062
 • Fax:
 • Thư điện tử: ttcntt@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39438059
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 502
 • Thư điện tử: hqtrung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39438058
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 506
 • Thư điện tử: longck@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39438058
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 506
 • Thư điện tử: haison@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39438058
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 506
 • Thư điện tử: phuocnm@most.gov.vn