Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39367750
 • Fax: 024.39367751
 • Thư điện tử: nafosted@most.gov.vn
 • Website: http://www.nafosted.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39367750 - 701
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 314A
 • Thư điện tử: nguyenpd@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39367750 - 702
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 403
 • Thư điện tử: dplan@most.gov.vn