Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 • Địa chỉ: Số 08, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37911641- 024.37911606
 • Fax: 024.37911595
 • Thư điện tử: vptdc@tcvn.gov.vn
 • Website: http://www.tcvn.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.37911608
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: tranvanvinh@tcvn.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: hmhiep@most.gov.vn