Cục Sở hữu trí tuệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.38584020; 024.38583069 (máy lẻ:1111)
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: Phòng 210 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Thư điện tử: longlh@ipvietnam.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.335572091; 024.38583069 (máy lẻ:2222)
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: Phòng 211 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Thư điện tử: tranlehong@ipvietnam.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38583069 (máy lẻ: 3333)
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: Phòng 311 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Thư điện tử: ng.vanbay@ipvietnam.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35583536; 024.38583069 (máy lẻ: 6666)
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: Phòng 310 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Thư điện tử: lehuyanh@ipvietnam.gov.vn