Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

 • Địa chỉ: Số 24-26 phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39349119
 • Fax: 024.39349127
 • Thư điện tử: vp@vista.gov.vn
 • Website: http://www.vista.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39341405
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 202
 • Thư điện tử: tdhien@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38262724
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 212
 • Thư điện tử: daothang@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38266739
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 204
 • Thư điện tử: vuanhtuan@most.gov.vn