Văn phòng Bộ

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39437056 - 024.39439731
 • Fax: 024.39439733
 • Thư điện tử: vanthu@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.350560675
 • Điện thoại nội bộ: 04060
 • Số phòng làm việc: 406
 • Thư điện tử: dtlong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560682
 • Điện thoại nội bộ: 03110
 • Số phòng làm việc: 311
 • Thư điện tử: nthue@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560692
 • Điện thoại nội bộ: 01160
 • Số phòng làm việc: 116
 • Thư điện tử: dhquan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560691
 • Điện thoại nội bộ: 03060
 • Số phòng làm việc: 306
 • Thư điện tử: nhgiang@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39446603
 • Điện thoại nội bộ: 04080
 • Số phòng làm việc: 408
 • Thư điện tử: minhphuong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nmcuong@most.gov.vn