Vụ Pháp chế

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560644 - 024.35560638
 • Fax:
 • Thư điện tử: vuphapche@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 02435560622
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 718
 • Thư điện tử: ntndiep@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560681
 • Điện thoại nội bộ: 07120
 • Số phòng làm việc: 712
 • Thư điện tử: bvsy@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560644
 • Điện thoại nội bộ: 07110
 • Số phòng làm việc: 711
 • Thư điện tử: phloan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nghquan@most.gov.vn