Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo

 • Địa chỉ: Tầng 10- 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.22423401
 • Fax: 024.39368932
 • Thư điện tử: sati@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: duongnm@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.22461700
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1006
 • Thư điện tử: tthlan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.22423404
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1008
 • Thư điện tử: dungpt@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.22423401
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: ndhoang@most.gov.vn