Vụ Tổ chức cán bộ

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560614 - 024.35560615 - 024.35560632
 • Fax:
 • Thư điện tử: vutccb@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560617
 • Điện thoại nội bộ: 06080
 • Số phòng làm việc: 608
 • Thư điện tử: pvanh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560616
 • Điện thoại nội bộ: 06060
 • Số phòng làm việc: 606
 • Thư điện tử: chlong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 604
 • Thư điện tử: nthinga@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560658
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 812
 • Thư điện tử: lngiang@most.gov.vn