LÃNH ĐẠO Bộ Khoa học và công nghệ

Thứ trưởng

Bùi Thế Duy

Thứ trưởng

Lê Xuân Định

Thứ trưởng

Nguyễn Hoàng Giang

Thứ trưởng

Trần Hồng Thái

Thứ trưởng

Hoàng Minh