Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

 • Địa chỉ: Tầng 12, số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39366770
 • Fax: 024.39366771
 • Thư điện tử:
 • Website: http://www.vpct.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39410675
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1206
 • Thư điện tử: ntthanh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39366528
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1207
 • Thư điện tử: maivanhoa@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: tddat@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39366770
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nsquoc@most.gov.vn