Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

 • Địa chỉ: Tầng 12, số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39366770
 • Fax: 024.39366771
 • Thư điện tử: vpcttd@most.gov.vn
 • Website: https://vpct.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.3936 6529
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1202
 • Thư điện tử: dnchien@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39366770
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1205
 • Thư điện tử: nsquoc@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39366528
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1208
 • Thư điện tử: dunglt@most.gov.vn