Vụ Năng lượng nguyên tử

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38263251
 • Fax: 024.39412970
 • Thư điện tử: vaea@most.gov.vn
 • Website: http://vaea.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39412971
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1001
 • Thư điện tử: tbngoc@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39412972
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 1004
 • Thư điện tử: tqtuan@most.gov.vn