Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560619 - 024.35560631 - 024.35560626 - 024.35560625
 • Fax:
 • Thư điện tử: cnn@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nphung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560626
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 714
 • Thư điện tử: nttai@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.355600625
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 709
 • Thư điện tử: lqminh@most.gov.vn