Thứ tư, 04/09/2019 16:18 GMT+7

Sản xuất thử nghiệm giống lúa chất lượng PĐ211 và P9 tại các tỉnh phía Bắc

Hai giống lúa PĐ211 và P9 là 2 trong số các kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học chọn giống lúa có hàm lượng protein cao, chất lượng thương phẩm tốt” thực hiện từ 2007-2011, do GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng và ThS. Nguyễn Trọng Khanh làm chủ nhiệm. Để phát triển hai giống lúa PĐ211 và P9 ra ngoài sản xuất đồng thời khai thác tốt nhất tiềm năng năng suất cũng như chất lượng của giống, ta cần đầu tư chọn lọc, duy trì và sản xuất hạt giống theo đúng quy trình và có nghiên cứu cụ thể về quy trình canh tác như kỹ thuật gieo cấy, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các điều kiện sinh thái khác nhau để giống phát huy được hết tiềm năng năng suất. Đồng thời xây dựng nhiều mô hình trình diễn, tổ chức các hội nghị đầu bờ, tuyên truyền quảng bá giống nhằm mở rộng giống vào sản xuất.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, việc thực hiện Dư ̣án: “Sản xuất thử nghiệm giống lúa chất lượng PĐ211 và P9 tại các tỉnh phía Bắc” của nhóm nghiên cứu tại Viện Cây lương thực và CTP do ThS. Nguyễn Anh Dũng làm chủ nhiệm vào năm 2016, là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của sản xuất.

Đề tài nhằm hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất hạt giống, quy trình kỹ thuật thâm canh và mở rông̣ diện tích sản xuất 2 giống lúa chất lượng PĐ211và P9 tại các tỉnh phía Bắc.
 


Một số kết luận của nghiên cứu:

- Đã hoàn thiện được một số yếu tố kỹ thuật về thời vụ, mật độ và lượng phân bón và xây dựng được quy trình sản xuất hạt giống và quy trình kỹ thuật thâm canh cho 2 giống lúa PĐ211 và P9 đạt năng suất và hiệu quả cao.

- Đã tổ chức sản xuất hạt giống PĐ211 và P9 các cấp đạt quy chuẩn chất lượng Việt Nam để cung cấp cho sản xuất.

- Đã xây dựng thành công 2 mô hình sản xuất 2 giống lúa PĐ211 và P9 đạt năng suất từ 6,9-7,2 tấn/ha mang lại hiệu quả tăng từ 14-22% so với đối chứng.

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14074) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Nguồn: Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1910

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)