Thứ ba, 03/09/2019 22:35 GMT+7

Hải Phòng: Tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng đến năm 2025 nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn thành phố, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp được hưởng những chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Theo đó, thành phố sẽ tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua tổ chức các hội nghị, hội thảo để tạo nhận thức sâu rộng hơn nữa cho các cấp, nghành, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tổ chức điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động KH&CN công lập, ngoài công lập; cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng trở thành doanh nghiệp KH&CN. Trên cơ sở kết quả điều tra sẽ phân loại, lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

Khuyến khích, hỗ trợ thành lập các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức tư vấn phát triển doanh nghiệp công lập và ngoài công lập; khuyến  khích các doanh nghiệp thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)…

Bên cạnh đó, thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo Chương trình Tăng cường tiềm lực KH&CN thành phố Hải Phòng, Sở KH&CN, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố căn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch theo phân công. Các Sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng nghiệm vụ được giao phối hợp với Sở KH&CN trong việc phổ biến Kế hoạch tới các doanh nghiệp, đơn vị; hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tham gia thẩm định hồ sơ được hỗ trợ theo đúng quy định.

Theo Kế hoạch đến năm 2025, Hải Phòng phấn đấu hỗ trợ hình thành và phát triển được 45 doanh nghiệp KH&CN, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động của Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng, trong đó tập trung vào các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ. Thành phố cũng có cơ chế, chính sách hỗ trợ một phần kinh phí cho các tổ chức tư vấn phát triển doanh nghiệp KH&CN; kinh phí nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị; hoạt động xúc tiến - phát triển thị trường; kinh phí đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành sản xuất, xây dựng phát triển thương hiệu của doanh nghiệp KH&CN…
 

Công nhân vận thiết bị sản xuất trong ca làm việc tại doanh nghiệp KH&CN Công ty Cổ phần Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc.

Nguồn: Sở KH&CN Thành phố Hải Phòng

Lượt xem: 2791

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)