Việt Nam - Brazil: KH,CN&ĐMST là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương

Thời gian tới, Việt Nam và Brazil sẽ hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên gồm: chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, biến đổi khí hậu, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn…
Ngày 28/11/2023   |Xem tiếp