Thứ tư, 04/01/2023 10:35 GMT+7

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Khối các Văn phòng quản lý các Chương trình KH&CN quốc gia

Ngày 22/12/2022, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia và Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, trọng tâm công tác năm 2023. Thứ trưởng Trần Văn Tùng tham dự và chủ trì Hội nghị.


Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Khối các Văn phòng quản lý các Chương trình KH&CN quốc gia

 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Vụ Công nghệ cao, Vụ Khoa học xã hội nhân văn và tự nhiên, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

Trong khuôn khổ Hội nghị, ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia và ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước đã báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và xác định phương hướng hoạt động năm 2023 của 02 Văn phòng.Ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia phát biểu tại Hội nghịÔng Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước phát biểu tại Hội nghị

 

Trong năm 2022, mặc dù có nhiều biến động nhưng cả 02 đơn vị đều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Các mặt công tác về cơ bản đạt hiệu quả tốt, tạo được dấu ấn, có sự ghi nhận và đánh giá tốt từ các tổ chức chủ trì và từ các đơn vị chức năng của Bộ. Tập thể 02 đơn vị luôn đoàn kết, có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các nội dung công tác:

(1) Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia đã tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình quốc gia; chủ trì nghiên cứu tham mưu Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN về kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc của nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được Lãnh đạo Bộ giao triển khai; tổng hợp, xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí của các nhiệm vụ thuộc các Chương trình quốc gia; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2022 của Văn phòng, bao gồm hoạt động quản lý các Chương trình; tổ chức tốt việc tiếp nhận, sáp nhập Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi vào Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia,...

(2) Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao phối hợp theo Quyết định số 60/QĐ-BKHCN, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ KH&CN được giao theo lĩnh vực công tác; hướng dẫn các Ban Chủ nhiệm chương trình KH&CN cấp quốc gia đến năm 2030 xây dựng kế hoạch hoạt động chung; hướng dẫn và ký hợp các nhiệm vụ giao mới năm 2022; triển khai Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0/19-25; chủ động dự thảo sửa đổi mẫu hợp đồng ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 14/6/2014 của Bộ KH&CN và đã được Bộ trưởng đồng ý để sử dụng ký hợp đồng với các tổ chức chủ trì nhiệm vụ giao trong năm 2022; hướng dẫn tổ chức chủ trì 285 nhiệm vụ đã kết thúc đề xuất phương án xử lý tài sản; thanh toán khoảng 700 tỷ đồng và cấp tạm ứng 560 tỷ đồng cho các nhiệm vụ KH&CN,...Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Trên cơ sở báo cáo của 02 Văn phòng và ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng biểu dương và đánh giá cao thành tích mà 02 Văn phòng đã đạt được trong năm vừa qua. 02 đơn vị đã phối hợp tốt với các vụ chức năng để rà soát, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, kết nối cơ sở dữ liệu; tích cực tuyên truyền kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã nghiên cứu, nghiệm thu thành công. Cả 02 Văn phòng đã nỗ lực trong công tác đảm bảo theo kế hoạch năm 2022. Đây là tiền đề, động lực để 02 Văn phòng tiếp tục phát huy hiệu quả kế hoạch công tác năm 2023 và các năm tiếp theo. Thứ trưởng đề nghị 02 Văn phòng tiếp tục phối hợp xây dựng văn bản pháp lý về cách thức triển khai quản lý các chương trình để vừa đảm bảo cơ sở pháp lý nhưng vẫn đơn giản về thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số hóa trong quản lý nhiệm vụ KH&CN. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng ghi nhận, chia sẻ những khó khăn và kiến nghị đề xuất của Văn phòng và đề nghị 02 đơn vị có kế hoạch trao đổi, làm việc với các đơn vị có liên quan báo cáo Lãnh đạo Bộ để hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia và Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

Lượt xem: 1122

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)