Lập Đoàn Kiểm tra công tác ứng dụng CNTT trong CQNN

Thứ hai, 16/01/2017 14:53 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Ảnh minh họa

Trưởng Đoàn Kiểm tra là ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Trưởng Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước làm Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra.

18 thành viên Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước gồm: ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; ông Trịnh Đức Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; ông Bùi Anh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng Ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ TT&TT; ông Trần Duy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT; ông Phạm Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT; ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT; ông Trần Quang Cường, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN, Bộ TT&TT; bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT; ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT; bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Trưởng phòng, Vụ Tài chính hành chính, sự nghiệp, Bộ Tài chính; ông Hoàng Minh Tiến, chuyên viên Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ; ông Đỗ Công Anh, chuyên viên Văn phòng Bộ, Bộ TT&TT; ông Nguyễn Thanh Thảo, Trưởng phòng, Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT; ông Trần Kiên, Phó Trưởng phòng, Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT; bà Tạ Thị Hồng Lý, chuyên viên, Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT.

Đoàn Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch Kiểm tra năm 2016 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nhiệm vụ của các thành viên trong Đoàn Kiểm tra do Trưởng Đoàn phân công.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img