Thứ sáu, 05/07/2024 16:35 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội tâm lý học Việt Nam

Ngày 03/7/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 68/QĐGT-HTLHVN ngày 25/6/2024 về việc giải thể Viện Đào tạo và Ứng dụng tâm lý học Việt Nam.

Viện Đào tạo và Ứng dụng tâm lý học Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ-HTLHVN ngày 12/2/2020 của Hội Tâm lý học  Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A- 2205 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lần đầu ngày 02/3/2020 thay đổi bổ sung ngày 02/02/2021.

Đề nghị Viện Đào tạo và Ứng dụng tâm lý học Việt Nam nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-2205 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 684

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)