Thứ năm, 04/07/2024 16:53 GMT+7

Xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật KH&CN về Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)

Thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) tại Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật), Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) và trình Chính phủ (Tờ trình số 2268/TTr-BKHCN ngày 30/6/2024).
Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng kính gửi Đồng chí hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)  để nghiên cứu và cho ý kiến. Ý kiến của Đồng chí đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/7/2024 để tổng hợp và chuẩn bị cho cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 (dự kiến tổ chức trong tháng 7/2024).
Thông tin chi tiết xin liên hệ: anh Nguyễn Lê Đức Minh, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0968523928.
Xin trân trọng cảm ơn Đồng chí./.

Tệp đính kèm:

- Tài liệu liên quan_p1

- Tài liệu liên quan_p2

- Tài liệu liên quan_p3

Nguồn: Vụ Pháp chế

Lượt xem: 850

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)