Thứ năm, 04/07/2024 16:19 GMT+7

Thông báo về việc công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện từ năm 2025 không được phê duyệt thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có thông báo về việc công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện từ năm 2025 không được phê duyệt thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Chi tiết thông báo tại tệp đính kèm.

- Thông báo số 136/TB-TĐC ngày 04/07/2024

 

 

Nguồn: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia

Lượt xem: 811

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)