Thứ hai, 01/07/2024 16:27 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Hoài sơn (Dioscorea permisilis Praint et Burk.), mã số NVQG-2020/DA.10

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: “Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Hoài sơn (Dioscorea permisilis Praint et Burk.)”, mã số NVQG-2020/DA.10.

2. Kinh phí: Tổng kinh phí 9.500 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.750 triệu đồng;

+ Kinh phí từ nguồn khác: 6.750 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:

+ Theo hợp đồng: 36 tháng (9/2020 - 8/2023)

+ Gia hạn: đến 4/2024.

4. Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành.

5. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Tuấn.

6. Các thành viên tham gia chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Chủ nhiệm dự án

Viện Đào tạo Dược -           Học viện Quân y

2

KS. Đào Thị Lan

Thư ký khoa học

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

3

DSCKI. Đỗ Văn Tưởng

Thành viên chính

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

4

DSCKI. Tống Đức Bình

Thành viên chính

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

5

ThS. Phạm Huy Bách

Thành viên chính

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

6

ThS. Phạm Hồng Minh

Thành viên chính

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

7

TS. Hoàng Diệu Linh

Thành viên chính

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

8

ThS. Trịnh Văn Vượng

Thành viên chính

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

9

DS. Hà Thị Thu Hà

Thành viên

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

10

DS. Nguyễn Văn Trường

Thành viên

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

11

DS. Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên

Trường Đại học Dược Hà Nội

12

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Thành viên

Trường Đại học Y Dược    Thái Nguyên

13

ThS. Nguyễn Đình Quân

Thành viên

Viện Dược liệu

14

TS. Lương Thị Hoan

Thành viên

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

15

ThS. Hoàng Thúy Nga

Thành viên

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 7/2024 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm: Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2020/DA.10.                         

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 644

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)