Thứ tư, 15/11/2023 15:32 GMT+7

“Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Đây là tên cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu tại Hội nghị quán triệt, tuyên truyền ngày 14/11/2023 đến toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Tại điểm cầu Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), có sự tham dự của đồng chí Thứ trưởng Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ; đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra các đảng bộ; cấp uỷ viên các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Bộ tại trụ sở Bộ KH&CN.
Hội nghị tại điểm cầu Bộ KH&CN được kết nối trực tuyến với 5 điểm cầu gồm: Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Cục Sở hữu trí tuệ; Đảng uỷ khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Đảng uỷ FPT.
 
Điểm cầu trực tiếp tại trụ sở Bộ KH&CN tham dự Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.
Tại Hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung của Cuốn sách.
Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được hoàn thành và ra mắt vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.
Cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, có dung lượng hơn 500 trang. Nội dung cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, các địa phương nói riêng. Cuốn sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương đối với sự lãnh đạo Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Khối, của các đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.
Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt to lớn.  Đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững.
 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 835

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)