Thứ tư, 02/08/2023 10:55 GMT+7

Chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 1/8/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về việc chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về UBND TP Hà Nội quản lý từ ngày 1/8/2023.

Chính phủ yêu cầu Bộ KH&CN thực hiện bàn giao và UBND TP Hà Nội thực hiện tiếp nhận: Tổ chức và hoạt động, các nhiệm vụ, công việc đã và đang thực hiện, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư công từ Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc (Ban Quản lý) và của các đơn vị trực thuộc (các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ KH&CN ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu); quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nêu trên.

Thời điểm bắt đầu bàn giao và tiếp nhận từ ngày 1/8, thời gian hoàn thành trong 6 tháng. Khu CNC Hòa Lạc và Ban Quản lý sau khi được chuyển giao tiếp tục sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi UBND TP Hà Nội hoàn thành việc tiếp nhận.
 

Khu CNC Hòa Lạc (Nguồn: baochinhphu.vn).

Ban Quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-TTg ngày 15/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện các quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu CNC Hòa Lạc, các văn bản phân cấp, ủy quyền của các cơ quan chức năng, tiếp tục sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi UBND TP Hà Nội hoàn thành việc tiếp nhận và Ban Quản lý được cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Chính phủ yêu cầu thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý để bố trí công việc phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và công tác quản lý Khu CNC Hòa Lạc của UBND TP Hà Nội.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý tiếp tục được hưởng hệ số điều chỉnh mức lương tăng thêm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Lãnh đạo Ban Quản lý và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo như hiện nay cho đến hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1163

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)