Thứ sáu, 15/10/2021 12:17 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis A.Chev.) tại một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam” Mã số:NVQG-2017/18

- Tên đtài:“Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis A.Chev.) tại một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam”.

Mã số:NVQG-2017/18

- Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình):Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tổng kinh phí thực hiện:                                   4.050,0 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    4.050,0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                0 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2021.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Hòa Bình

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:ThS. Nguyễn Văn Hùng

- Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Hùng

Chủ nhiệm đề tài - Thạc sĩ

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Hòa Bình

2

Đỗ Thế Hiểu

Thư ký đề tài -Kỹ sư

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Hòa Bình

3

Bạch Công Năm

Thành viên chính - Kỹ sư

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Hòa Bình

4

Bạch Công Hùng

Thành viên chính - Kỹ sư

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Hòa Bình

5

Nguyễn Đức Tụ

Thành viên chính - Thạc sĩ

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Hòa Bình

6

Nguyễn Thị Ngân

Thành viên chính - Kỹ sư

Hạt Kiểm lâm huyện Cao Phong - Hòa Bình

7

Hoàng Thanh Lộc

Thành viên chính - Tiến sĩ

Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

8

Đinh Thị Phòng

Thành viên chính - PGS.TS

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

9

Nguyễn Huy Nhuận

Thành viên chính - Thạc sĩ

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình

10

Lê Minh Thủy

Thành viên chính - Thạc sĩ

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 11/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số:NVQG-2017/18

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số:NVQG-2017/18

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 625

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)