Thứ tư, 13/10/2021 21:18 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất vật liệu gỗ nhựa thân thiện với môi trường”; Mã số: TTKHCN.DA.06.2018

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên dự án: Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất vật liệu gỗ nhựa thân thiện với môi trường

- Mã số: TTKHCN.DA.06.2018

- Thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

- Kinh phí: 10.900 triệu đồng, trong đó:

+ Từ Ngân sách nhà nước: 3.270 triệu đồng

+ Từ nguồn khác: 7.630 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

+ Bắt đầu: Tháng 01/2019

+ Kết thúc: Tháng 12/2020

+ Gia hạn: Tháng 6/2021 theo Quyết định số 3325/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu (EuroStark)

- Các thành viên tham gia chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đào Tiến Thịnh

Cử nhân

Công ty EUROSTARK

2

Vũ Văn Tôn

Cử nhân

Công ty EUROSTARK

3

Hoàng Khắc Tuấn

Cử nhân

Công ty EUROSTARK

4

Vũ Anh Tùng

Cử nhân

Công ty EUROSTARK

5

Trần Văn Tuấn

Kỹ sư

Công ty EUROSTARK

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

Cử nhân

Công ty EUROSTARK

7

Nguyễn Vũ Giang

Tiến sỹ

Viện Kỹ thuật nhiệt đới

8

Đỗ Quang Thẩm

Tiến sỹ

Viện Kỹ thuật nhiệt đới

9

Mai Đức Huynh

Thạc sỹ

Viện Kỹ thuật nhiệt đới

10

Trần Hữu Trung

Thạc sỹ

Viện Kỹ thuật nhiệt đới

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 11/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm).

 

Tệp đính kèm:

- Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 1070

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)