Thứ tư, 13/10/2021 21:12 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Hỗ trợ thương mại hoá công nghệ chọn giống lợn có năng suất sinh sản cao bằng chỉ thị phân tử”; Mã số: TTKHCN.DA.03-2017

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên dự án: Hỗ trợ thương mại hoá công nghệ chọn giống lợn có năng suất sinh sản cao bằng chỉ thị phân tử

- Mã số: TTKHCN.DA.03-2017

- Thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

- Kinh phí: 8.594,3 triệu đồng, trong đó:

+ Từ Ngân sách nhà nước: 4.650,5 triệu đồng

+ Từ nguồn khác: 3.943,8 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 36 tháng

+ Bắt đầu: 07/2017

+ Kết thúc: Tháng 06/2020

+ Gia hạn lần 01 đến 30/11/2020 theo Quyết định số 1407/QĐ-BKHCN ngày 25/05/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ; gia hạn lần 02 đến 31/03/2021 theo Quyết định số 3326/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Các thành viên tham gia chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trương Hà Thái

Tiến sĩ

Khoa Thú y - HV Nông nghiệp Việt Nam

2

Nguyễn Hoàng Thịnh

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi -HV Nông nghiệp Việt Nam

3

Phạm Kim Đăng

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi -HV Nông nghiệp Việt Nam

4

Trần Hiệp

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi -HV Nông nghiệp Việt Nam

5

Bùi Văn  Đoàn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi -HV Nông nghiệp Việt Nam

6

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Thú y -

HV Nông nghiệp Việt Nam

7

Nguyễn Văn Giáp

Tiến sĩ

Khoa Thú y -

HV Nông nghiệp Việt Nam

8

Chu Thị Thanh Hương

Tiến sĩ

Khoa Thú y -

HV Nông nghiệp Việt Nam

9

Cam Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Khoa Thú y -

HV Nông nghiệp Việt Nam

10

Trương Lan Oanh

Thạc sĩ

Khoa Thú y -

HV Nông nghiệp Việt Nam

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 11/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm).

 

Tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 848

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)