Thứ tư, 13/10/2021 21:29 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ (Trung tâm Đào tạo, tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ, trực thuộc Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải)

Ngày 13/10/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 1461/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc giải thể Trung tâm Đào tạo, tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ, trực thuộc Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải.

Trung tâm Đào tạo, tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ được thành lập theo Quyết định số 402/QĐ-BGTVT ngày 16/02/2001 của Bộ Giao thông vận tải.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-521 cấp thay đổi lần thứ ba, ngày 19/9/2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đề nghị Trung tâm Đào tạo, tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định khác có liên quan.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1086

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)