Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

Thứ hai, 16/01/2017 15:15 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn nhà nước.Ảnh minh họa
 
Cụ thể, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy định tại dự thảo Nghị định liên quan tới đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp (bao gồm cả nội dung mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT) theo hướng loại bỏ các quy trình, thủ tục không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đối với trường hợp một nội dung cần từ hai Bộ trở lên hướng dẫn).
 

Bên cạnh đó, xem xét, nghiên cứu, bổ sung nội dung về thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong dự thảo Nghị định để tạo căn cứ pháp lý cao hơn thúc đẩy việc thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.
 

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu để xử lý các vướng mắc mà dự thảo Nghị định chưa giải quyết được theo hướng bảo đảm tuân thủ đúng các quy định tại Luật Công nghệ thông tin, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước, nhưng đối với các vấn đề quy định dưới Luật (Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã ban hành), dự thảo Nghị định cần có các quy định, hướng dẫn cụ thể để xử lý các vướng mắc này (đặc biệt là ở các khâu thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư).
 

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tại Văn phòng Chính phủ trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, hội, hiệp hội liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img