Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ phải trả phí

Thứ hai, 16/01/2017 15:12 GMT+7

Việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ phải trả phí và chi phí cung cấp dữ liệu, trừ một số trường hợp.


Ảnh minh họa


Phí và chi phí cung cấp dữ liệu đất đai bao gồm: Phí khai thác và sử dụng dữ liệu đất đai; chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu; chi phí gửi tài liệu (nếu có).

 
Đó là nội dung tại dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai.

 

Theo dự thảo, việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai thông qua các hình thức: 1- Mạng internet, mạng chuyên dùng; 2- Cổng thông tin điện tử về đất đai do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu đất đai quy định; 3- Dịch vụ tin nhắn; 4- Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; 5- Hợp đồng khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật; 6- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

 

Tổ chức, cá nhân khi khai thác dữ liệu đất đai trên mạng internet, cổng thông tin đất đai phải đăng ký và được cấp quyền truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai.

 

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập có trách nhiệm: Truy cập đúng địa chỉ, mã khoá; không được làm lộ địa chỉ, mã khoá truy cập đã được cấp; khai thác dữ liệu trong phạm vi được cấp, sử dụng dữ liệu đúng mục đích, không xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý nội dung các dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp đã được thỏa thuận, cho phép bằng văn bản của cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai; không được thay đổi, xóa, huỷ, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống thông tin đất đai; thông báo kịp thời cho cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai về những sai sót của dữ liệu đã cung cấp.

 

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai có trách nhiệm: Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy cập thuận tiện; có công cụ tìm kiếm dữ liệu dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung cần tìm kiếm; bảo đảm khuôn dạng dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định để dễ dàng tải xuống, hiển thị nhanh chóng và in ấn bằng các phương tiện điện tử phổ biến; hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy cập hệ thống thông tin đất đai; bảo đảm tính chính xác, thống nhất về nội dung, cập nhật thường xuyên và kịp thời của dữ liệu trong hệ thống thông tin đất đai; quy định rõ thời hạn tồn tại trực tuyến của từng loại thông tin; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img