Còn 9 cơ quan chưa liên thông văn bản điện tử với VPCP

Thứ hai, 16/01/2017 15:03 GMT+7

Theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ (VPCP) về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, hết quý II/2016, còn 9 cơ quan chưa hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản với VPCP.

Ảnh minh họa
Cụ thể, ngoại trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là 2 cơ quan đặc thù, đang nghiên cứu phương án kết nối riêng để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, còn 9 cơ quan chưa hoàn thành nhiệm vụ này gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã có 19/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với VPCP, hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản giữa các cơ quan.

Đến hết ngày 28/6/2016, có 29/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã lập kế hoạch hành động xây dựng Chính quyền điện tử. Các cơ quan chưa ban hành kế hoạch hành động gồm: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Phú Yên.

Có 13/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ này theo Nghị quyết 36a là trước ngày 1/3/2016.

Ngoại trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là 2 cơ quan đặc thù, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương sau đây chưa công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,  Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Long, Lai Châu, Phú Yên và Hòa Bình.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img