Liên thông hệ thống hoạch định nguồn lực DN

Thứ hai, 16/01/2017 14:59 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các tập đoàn, tổng công ty thống nhất dùng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, hiện nay Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã thống nhất sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước do Cục Bưu điện Trung ương quản lý, được quy định tại Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông để kết nối, liên thông văn bản điện tử với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đồng bộ trong triển khai Chính phủ điện tử, VPCP đề nghị các Tập đoàn: Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công nghiệp Dầu khí Việt Nam, Dệt may Việt Nam, Điện lực Việt Nam; các Tổng công ty: Cà phê Việt Nam, Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Thuốc lá Việt Nam, Truyền thông đa phương tiện, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước do Cục Bưu điện Trung ương quản lý để triển khai kết nối, liên thông hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp của các Tập đoàn, Tổng Công ty vào hệ thống Biểu mẫu chỉ tiêu, báo cáo tại Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông Chính phủ.

Việc kết nối, liên thông hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp nhằm phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả quản lý đối với doanh nghiệp Nhà nước.

*VPCP cũng đã có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ: Tư pháp, Tài chính,  Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh: Bạc Liêu, Bình Dương, Bình Phước, Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu, Phú Yên, Vĩnh Long phối hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cụ thể, ngày 5/3/2016, Văn phòng Chính phủ đã có các văn bản: Số 1406/VPCP-TTĐT và số 1407/VPCP-TTĐT gửi các cơ quan đề nghị phối hợp, sớm hoàn thành nhiệm vụ nêu trên. Đến nay đã quá thời hạn hơn 3 tháng nhưng các cơ quan chưa công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. VPCP đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp thực hiện.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 1/3/2016 là một trong những nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ tại Nghị quyết  36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img