Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản

Thứ hai, 16/01/2017 15:15 GMT+7

Hệ thống xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng đang được triển khai ứng dụng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hệ thống sẽ được kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản của Chính phủ, qua đó liên thông văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, tạo lập môi trường làm việc điện tử phục vụ quản lý và điều hành công việc, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc.

 

Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ tích hợp hệ thống chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin, thay thế dần cho phương pháp trao đổi văn bản giấy truyền thống, thực hiện cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng sử dụng vi tính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị.

 

Qua đó tạo ra phương thức làm việc mới, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, giảm thời gian xử lý công việc, đồng thời là công cụ để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img