Thứ hai, 27/11/2023 14:58 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp sinh học phòng chống một số loài côn trùng quan trọng (bọ trĩ và bọ xít nâu) hại cây ăn quả, cây rau ở Việt Nam và Hungary, mã số NĐT.62.HU/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu biện pháp sinh học phòng chống một số loài côn trùng quan trọng (bọ trĩ và bọ xít nâu) hại cây ăn quả, cây rau ở Việt Nam và Hungary”, mã số NĐT.62.HU/19.
2. Kinh phí thực hiện: 4.850 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.850 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Hoa.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 11-12/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 558

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)