Thứ năm, 23/11/2023 15:50 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để xây dựng công trình giao thông, Mã số: ĐTĐL.CN-23/19

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để xây dựng công trình giao thông”, Mã số: ĐTĐL.CN-23/19
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.400 triệu đồng (Tổng kinh phí 9.400 triệu đồng, kinh phí từ nguồn khác 2.000 triệu đồng)
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng, từ tháng 03 năm 2019 đến tháng 02 năm 2022, gia hạn đến tháng 8/2023 (Quyết định số 153/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Giao thông vận tải
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sang
6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sang

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT)

2

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long

Thành viên chính

Trường Đại học GTVT

3

ThS. Lê Thu Trang

Thư ký đề tài

Trường Đại học GTVT

4

TS. Lê Thanh Hà

Thành viên chính

Trường Đại học GTVT

5

TS. Thái Minh Quân

Thành viên chính

Trường Đại học GTVT

6

TS. Lê Minh Cường

Thành viên chính

Trường Đại học GTVT

7

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên chính

Trường Đại học GTVT

8

TS. Nguyễn Châu Lân

Thành viên chính

Trường Đại học GTVT

9

TS. Đặng Thùy Chi

Thành viên chính

Trường Đại học GTVT

10

ThS. Ngô Thế Phi

Thử nghiệm hiện trường ở Dự án Hà Tĩnh

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu
Tháng 11/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 510

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)