Thứ ba, 21/11/2023 10:58 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển phương pháp và thiết bị Laser bán dẫn/Led ứng dụng trên vết thương thực nghiệm; mã số NĐT.73.BLR/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu phát triển phương pháp và thiết bị Laser bán dẫn/Led ứng dụng trên vết thương thực nghiệm”, mã số NĐT.73.BLR/19.
2. Kinh phí thực hiện: 3.580 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.580 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Tống Quang Công.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 11-12/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 492

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)