Thứ sáu, 10/11/2023 15:26 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở phương pháp luận và công nghệ quản lý tài nguyên nước các lưu vực sông trong điều kiện thiếu/không có số liệu quan trắc về khí tượng thủy văn ứng dụng cho lưu vực sông Mê Kông”, mã số NĐT.58.RU/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở phương pháp luận và công nghệ quản lý tài nguyên nước các lưu vực sông trong điều kiện thiếu/không có số liệu quan trắc về khí tượng thủy văn ứng dụng cho lưu vực sông Mê Kông”, mã số NĐT.58.RU/19.
2. Kinh phí thực hiện: 4.690 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.690 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: tháng 9/2019 – tháng 9/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Trần Ngọc Anh.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: tháng 11 - 12/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
 

Tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 741

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)