Thứ bảy, 25/11/2023 08:53 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu enzyme polysaccharide monooxygenase và các enzyme liên quan trong quá trình gây bệnh của nấm Magnaporthe oryzae và một số ứng dụng, mã số NĐT.36.ITA/18

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu enzyme polysaccharide monooxygenase và các enzyme liên quan trong quá trình gây bệnh của nấm Magnaporthe oryzae và một số ứng dụng”, mã số NĐT.36.ITA/18.
2. Kinh phí thực hiện: 3.600 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.600 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 2/2018 đến tháng 5/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Duy Tân.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Minh Hùng.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 8-9/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 495

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)