Thứ hai, 20/11/2023 10:40 GMT+7

Ban Chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp lần thứ nhất

Ngày 16/11/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tiến hành Phiên họp lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Ngày 18/9/2023, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-BKHCN thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Bộ KH&CN về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo có 06 thành viên, bao gồm: Trưởng ban chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, Phó Trưởng ban chỉ đạo - Chánh Thanh tra Bộ, các ủy viên Ban chỉ đạo là các đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và đồng chí Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo có 06 thành viên, bao gồm: đồng chí Phó Chánh Thanh tra Bộ - Tổ trưởng, các thành viên là đại diện Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc hoạt động theo Quy chế được ban hành theo Quyết định số 2559/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.
 
Toàn cảnh Phiên họp của Ban Chỉ đạo Bộ KH&CN về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về tình hình triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Về các giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực,  Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên, Tổ giúp việc tập trung tham mưu, đề xuất triển khai một số nội dung:
(i) Công tác tổ chức cán bộ: việc chuyển đổi vị trí công tác, trách nhiệm của người đứng đầu, cải cách hành chính; (ii) Công tác kế hoạch - tài chính: triển khai các quy định, cơ chế tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, xây dựng định mức, tiêu chuẩn, thực hiện công khai minh bạch trong sử dụng NSNN; (iii) Công tác xây dựng thể chế: rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hoàn thiện thể chế; (iv) Công tác Đảng, đoàn thể: kiểm tra, giám sát, phát hiện, đề xuất phương án xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan tới các tổ chức Đảng…
Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất một số nội dung trọng tâm sẽ thảo luận tại các phiên họp tới, bao gồm: một số vụ việc thanh tra, kiểm tra; công tác luân chuyển cán bộ; các quy định mới về tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, Thanh tra Bộ

Lượt xem: 1051

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)