Thứ tư, 01/11/2023 07:46 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: "Nghiên cứu biến động của hệ sinh thái rừng tự nhiên và đa dạng sinh học thông qua hệ thống ô mẫu định vị ở miền Nam Việt Nam", mã số NĐT.99.US/20

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu biến động của hệ sinh thái rừng tự nhiên và đa dạng sinh học thông qua hệ thống ô mẫu định vị ở miền Nam Việt Nam”, mã số NĐT.99.US/20.
2. Kinh phí thực hiện: 4.350 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.350 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: Tháng 11/2020 - tháng 8/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Sinh thái học Miền Nam.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Lưu Hồng Trường.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 11 - 12/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 1044

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)