Thứ tư, 01/11/2023 07:34 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Tổng hợp các hợp chất bán dẫn mới cấu trúc lớp, ứng dụng làm việc liệu xúc tác quang và lưu trữ năng lượng”, mã số NĐT.52.KR/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Tổng hợp các hợp chất bán dẫn mới cấu trúc lớp, ứng dụng làm việc liệu xúc tác quang và lưu trữ năng lượng”, mã số NĐT.52.KR/19.
2. Kinh phí thực hiện: 4.399 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.399 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: Tháng 9/2019 – tháng 9/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN, Trường Đại học Quy Nhơn.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Thắng.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 11 - 12/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 981

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)