Thứ năm, 26/10/2023 08:25 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu phát triển công nghệ hấp phụ - xúc tác xử lý các hợp chất chứa nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong khí thải của quá trình nhiệt phân nhựa, cao su phế thải; Mã số: ĐTĐL.CN-68/19

a/ Thông tin chung về đề tài:

- Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển công nghệ hấp phụ - xúc tác xử lý các hợp chất chứa nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong khí thải của quá trình nhiệt phân nhựa, cao su phế thải.

- Mã số: ĐTĐL.CN-68/19.

- Kinh phí: 6.500 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2022)

- Thời gian gia hạn: 12 tháng (đến tháng 11/2023 theo Quyết định số 2271/QĐ-BKHCN ngày 16/11/2022).

- Tổ chức chủ trì: Viện kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Chu Thị Hải Nam

Chủ nhiệm đề tài

Viện kỹ thuật Hóa học, ĐHBKHN

2

GS.TS. Lê Minh Thắng

Thư ký khoa học

Viện kỹ thuật Hóa học, ĐHBKHN

3

PGS.TS. Trần Trung Kiên

Thành viên chính

Viện kỹ thuật Hóa học, ĐHBKHN

4

PGS.TS. Trần Thị Như Mai

Thành viên chính

Hội xúc tác Hấp phụ Việt Nam

5

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

Thành viên chính

Khoa Hoá học – Trung tâm Khoa học Tính toán, Trường ĐHSP HN

6

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

Thành viên chính

Viện kỹ thuật Hóa học, ĐHBKHN

7

TS. Giang Thị Phương Ly

Thành viên chính

Viện kỹ thuật Hóa học, ĐHBKHN

8

TS. Phạm Thị Mai Phương

Thành viên chính

Trường Vật liệu, ĐHBKHN

9

ThS. Hoàng Hữu Hiệp

Thành viên chính

Viện kỹ thuật Hóa học, ĐHBKHN

10

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Thành viên chính

Viện kỹ thuật Hóa học, ĐHBKHN

11

ThS. Mai Văn Võ

Thành viên chính

Viện kỹ thuật Hóa học, ĐHBKHN

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: cuối tháng 11/2023.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá đề tài KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1143

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)