Thứ ba, 24/10/2023 07:35 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển quy trình tách chiết, xác định cấu trúc và hoạt tính sinh học của polysaccharide từ rong nâu và rong lục Việt Nam nhằm tạo sản phẩm bảo vệ sức khỏe, mã số NĐT.89.JPN/20

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu phát triển quy trình tách chiết, xác định cấu trúc và hoạt tính sinh học của polysaccharide từ rong nâu và rong lục Việt Nam nhằm tạo sản phẩm bảo vệ sức khỏe”, mã số NĐT.89.JPN/20.
2. Kinh phí thực hiện: 4.750,00 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.750,00 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 4.750,00 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 09/09/2020 – 08/09/2023
4. Tổ chức chủ trì: Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: 10-11/2023
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
 

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 1025

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)